Türk el sanatları ve hobiler - Unutulmuş eski el sanatları - Güzel sanatlar hakkında ansiklopedik bilgi kaynağı

Türk el sanatları ve hobiler - Unutulmuş eski el sanatları - Güzel sanatlar hakkında ansiklopedik bilgi kaynağı

Türkiye el yazmalarıKültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserler;
tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri 
bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır.

Ülkemizde en eskileri 10. yüzyıla kadar tarihlendirilebilen eserler, yaklaşık 900 yıllık bir tarihin sayfalarını gözler önüne sermektedir. El yazması eserler Bakanlığımıza bağlı kütüphaneler ve müzeler olmak üzere, üniversiteler, resmi ve özel kurum-kuruluşlarda, şahıslarda bulunmaktadır.

Çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana getirilen yazmalarda; Osmanlı İmparatorluğu'nun, Asya'nın iç kesimlerinden Orta Avrupa'ya; Kuzey Afrika ve Arap Yarımadasının en güney uçlarından, Ural dağlarına kadar uzanan geniş coğrafyasında kullanılan dillerin etkileri görülmektedir.


Bu sitede Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Milli Kütüphane arşivindeki eserlerin görüntüleri yer almaktadır.
KÜTÜPHANELERDEKİ ESERLERDEN DOĞRUDAN YARARLANMA VE KOPYA ALMA


Kütüphanelerimizde bulunan yazma eserlerden yararlanmak üzere, eserlerin bulunduğu kütüphanelere ya da Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na başvurulmaktadır.

Eserleri kütüphane içerisinde incelemek üzere talepte bulunan araştırmacılar, kimlik örnekleri ile iletişim bilgileri (açık adres , telefon, e-posta), yararlanmak istediği eser/eserlerin ad ve demirbaş numaraları, araştırma yapacakları konu ve araştırmayı hangi amaçla (bilimsel,ticari, eğitim) yapacaklarını içeren bilgiler ile başvuruda bulunurlar.

Başvuru talepleri posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla yapılabilir. İdarece, başvurular 5 gün içerisinde değerlendirilerek başvuru sahiplerine sonuç bildirilir. Yabancı uyruklu araştırmacılar, ilgili mevzuat gereği Başvuru Formu'nu doldururlar.

Eserlerden kopya talep edilmesi halinde, aynı yöntemle başvurular değerlendirilerek idare tarafından mevzuat doğrultusunda belirlenen ücret ve ödeme noktaları talep sahiplerine bildirilir. Ödemenin yapıldığına dair dekontun, İdareye gönderilmesinden sonra, talep edilen eserlerin kopyası, araştırmacının adresine gönderilir.


Google Plus'da paylaş

Serkan K Hakkında

ayrıca http://webportalim.farvista.net sitesinin de sahibidir. okumayı, gezmeyi, internet kulanmayı ve el sanatları ile uğraşmayı sever...

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce soracağınız konu ile ilgili olan yayınları okuyunuz...