.

Öne Çıkan Yayın

Boya Fırçaları Çeşitleri ve Kullanımları

Bu konumuzda  fırça çeşitleri ve kullanımlarına yönelik küçük örnekler verdik.  Fırçaların kullanım şekillerini görmek için video...

Cuma, Ekim 26, 2012

Guaj Boya ResimGUAJ BOYA RESİM SANATI TARİHİ - TEKNİĞİ - DERSLERİ


Guaj boya kapatıcı ve homojen bir yüzey oluşturma özelliğinden dolayı grafik tasarım çalışmalarında en çok tercih edilen boya çeşididir.

Bu özelliğinin yanı sıra su miktarının fazla katılması ile sulu boya etkisi veren, su miktarının az katılarak boyanın üst üste sürülmesi ile de yağlı boya etkisi veren çalışmalar yapmak açısından da guaj boya tercih sebebidir.
Temel Sanat Eğitmi dersi Renk ve Doku modüllerinde guaj boya ile homojen yüzeylerin oluşturulması ile ilgili teknik bilgiler verilmiştir. Bu modül de guaj boyanın farklı kullanım teknikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca ikinci öğrenme faaliyetinde guaj boya tekniği ile birlikte pul tasarımı hakkında da bilgiler ve uygulamalara yer verilmiştir.
Modül sonunda, öğrendiğiniz becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilirsiniz.

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında obje etütleri ve tasarladığınız kompozisyonları guaj boya tekniğine uygun renklendirebileceksiniz.

Guaj Boya Resim
GUAJ BOYA

Tanımı ve Kullanım Alanları

Guaj, su bazlı opak (şeffaf olmayan, kapatıcı) bir boya türüdür. Ayrıca Tempera, Poster colour gibi adlarla anılan boyalar, guaj kategorisinde yer alır. Su bazlı yani su ile karışan, mat, çabuk kuruyan ve kapatıcı özelliklere sahiptir. Guaj boyada renkler sulu boyanın tersine beyaz boya katılarak açılır.
Guaj boyanın çok geniş kullanım alanları vardır. Afiş, amblem, logo, animasyon, karikatür, kitap-dergi resimlerinde, dekoratif amaçlı ve birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok malzemeyle kullanım olanağı vardır. Bunlar; sulu boya, yağlı boya, akrilik boya, pastel boya, mürekkep gibi malzemelerledir.

Guaj Boya Tarihçesi

Guaj boya eski Mısır’da, Ortaçağda kitap bezemelerinde uygulanan bir tekniktir. XI. ve XII. yüzyıllarda ressamlar tarafından resim çalışmalarında kullanılmıştır. Giotto, Magtegna, Botticelli gibi ressamlar bazı resimlerini guaj boyayla çalışmışlardır.
Rönesans sanatçılarından Rubens, Van Dyck, Gaspard Poussin ve daha birçok sanatçı
guaj boya tekniğinde çalışmalar yapmışlardır.

Albrecht Dürer manzara ve hayvan figürlerinde guaj boya ile sulu boyayı birlikte kullanmıştır. Portere çalışmalarında ise daha çok guajı yalnız başına veya yağlı boya ile birlikte kullanmıştır.
sulu boya guaj

Albert Dürer (sulu boya-guaj boya) Resim 1.6: Albert Dürer (sulu boya-guaj boya)
guaj boya
Guaj boya ile yapılmış illüstrasyon çalışmaları 
Rokoko ressamları tarafından da çalışmalarında tercih edilen guaj boya, XX. yüzyılda Fransız sanatçılar ve birçok ressam tarafından başta sulu boya olmak üzere başka malzemelerle birlikte kullanılmıştır.
Günümüzde guaj boya yaygın olarak eğitim kurumlarının sanat eğitimi yapan bölümlerinde, resim sanatçıları ve illüstratörler tarafından kullanılmaktadır.


Guaj Boya Tekniği;


Guaj boya, su ile karıştırılarak inceltilir. Su oranı fazla olduğunda sulu boya etkisinde çalışmalarda kullanılabilir. Sulu boyada olduğu gibi saydam değildir. Boya kuruduğu zaman mat bir görünümü vardır. İçine beyaz boya katarak zengin ara renk tonları elde edilir.
Kapatıcı özelliği, boyanın kıvamı ile ilgilidir. Homojen renkli bir yüzey oluşturmak için içine katılan su miktarı az olursa yüzeyde fırça izleri ve kabarık boya tabakalarından oluşan bir görünüm oluşur.


guaj boya çalışmaları dersleri örnekleri


guaj boya

guaj boya resim
Düz boyama tekniği ile yapılmış çalışmalar


guaj boya tabloBu nedenle boyaya katılan su miktarını iyi ayarlamak ve bir karıştırıcı ile boyayı iyice karıştırmak gerekir. Birinci boya katı sürüldükten sonra boyanın kuruması beklenmelidir. Daha sonra ikinci kat uygulanacak boya ilk uygulamada fırçanın kullanımına dik açı oluşturacak şekilde olmalıdır (ilk kat boya yatay fırça hareketleriyle uygulandı ise ikinci kat dikey fırça hareketleriyle olmalıdır.). İstenilen rengi elde etmek için boyayı karıştırdıktan sonra kullanacağınız yüzeyin renginde başka bir kağıt veya tahta üzerine fırçayla rengi sürmek ve kurumasını beklemek gerekir; çünkü guaj boya ıslakken ve kuruduktan sonra farklı tonlara sahiptir; bu yüzden boyayı kullanmadan önce denemeler yapmak gerekir. Guaj boyanın bir diğer özelliği de boya kuruduktan sonra su ile temasından sonrada çözülebilmesidir.

Yapılacak çalışmaya uygun boya kıvamını ayarlamak gereklidir. Sulu boya etkisi verecek çalışmalarda boyaya katılacak su miktarının fazla olması, homojen ve kapatıcı yüzey için su miktarının daha az olması gerektiğini yukarıda bahsetmiştik. Eğer serbest fırça hareketleriyle yağlı boya etkisi verecek şekilde çalışmak istenirse su miktarının daha az olması gereklidir. Kullanılan iki rengin birbirine geçişli olmasını yani ara renkler elde etmek için çalışırken hızlı olmak gerekir; çünkü içindeki su miktarı az olduğu zaman kuruma süresi daha hızlı olacaktır.


guaj boya resim tablo teknikleri

guaj boya dersleri

guaj boya stilleri dersleri çalışmaları örnekleri
Yağlı boya tekniği ile yapılmış guaj boya çalışmaları


Guaj boya, tek başına kullanılabildiği gibi farklı boya malzemeleri ile kullanılarak güzel sonuçlar vermektedir. Sulu boya ile birlikte kullanıldığı gibi guajı sulandırarak da sulu boya etkisi verilebilir.

guaj boya nasıl yapılır
guaj boya dersleri
Boyanın kapatıcı ile kullanılması Boyanın kapatıcı ve sulu ile
birlikte kullanılması

guaj boya ile suluboya resim etkisi vermek
Marker- guaj-kalem
guaj boya ile suluboya resim etkisi vermek
Yağlı boya- guaj- mürekkep
guaj
Guaj- pastel

Guaj Boya Tekniğinde Kullanılan Araç ve Gereçler

Guaj boya piyasada tüpte ve cam şişelerde satılmaktadır. Boyanın kalitesiz olması renklerin mat, cansız bir görünüm elde edilmesine ve geniş yüzeylerin boyanmasında fırça izlerinin belli homojen olmayan yüzeyler oluşması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

guaj boya malzemesi guaj boya seti
Guaj Boya Seti
Guaj boya içindeki zamk oranının sulu boyadan fazla olması nedeniyle yüzeyi yağlı olamayan her türlü yüzey üzerine uygulanabilir. Örneğin; kağıt, tahta, seramik, cam, kumaş, duvar ve alçılı yüzeyler.
Guaj boyada en çok kullanılan yüzey kağıttır. Kağıt seçiminde kağıdın yüzeyinin çok pürüzlü ve parlak emici olmaması tercih edilmez. Daha çok yüzeyi düzgün, boyandığında kıvrılmayan gramajı yüksek kağıtlar seçilmelidir. Renkli kağıtlar üzerine de uygulama yapılabilir.
Sulu boya tekniğinde kullanılan fırçalar guaj boya içinde kullanılır. Ayrıca farklı kullanım tekniklerine göre boyayı yüzeye sürmek için spatül, merdane, sünger, sert kıllı fırça ve airbrush gibi araçlar da kullanılabilir.
Trilinin guaj boya ile kullanımı: Trilin içine mürekkep ve guaj boya konularak düz ve dairesel çizgiler çizmek için kullanılan bir alettir. Piyasada ayrı olarak veya pergel takımının içinde satılmaktadır. Trilinde daireler çizmek için normal pergelin kalem yerleştirilen kısmı çıkartılıp yerine trilin monte edilir. İçine boya konularak daireler rahatlıkla çizilir.


Boya kıvamı ne çok sulu ne de çok katı ayran kıvamında hazırlanıp bir fırça yardımı ile trilinin içine konulur. Vidasını gevşetip ya da sıkılayarak çizgi kalınlığı ayarlanır. Boya konulduktan sonra temiz bir kâğıt havlu ile dıştaki fazla boyalar temizlenir.
Guaj boyanın triline konulması

Guaj boyanın triline konulması

Cetvelin ya da pistolenin ayaklı kısmı yukarı gelecek şekilde zemin üzerine yerleştirilir. Trilinin açık kısmı yana gelecek şekilde (aşağıdaki resimlerdeki gibi) çizgi çekilir. Eğer tıkanma olursa bir kağıt üzerine trilinin ucu vurularak tıkanıklık giderilir. Sık aralıklarla trilin temizlenip tekrar boya konulur.
Trilinin cetvel ve pistole yardımıyla kullanılması

Trilinin cetvel ve pistole yardımıyla kullanılması


Boyanın belli bir alan içine taşmasını önlemek daha düzgün yüzeyler oluşturmak için kağıdın özelliğine göre bantla yapıştırmak kolaylık sağlayacaktır (önceden kağıt üzerinde deneme yapmak gerekir. Bazı kâğıtlarda bant yapıştırılıp kaldırıldığında kâğıdın dokusunu zedeleyebilir.). Bantla kapatıldıktan sonra boyayı, bantlı kısmın altına taşmasını önlemek için fırçayı bantlı kısma paralel olarak sürmek gerekir. Bandın yapışkanlığını azaltmak için bir zemin üzerine yapıştırıp kaldırmak daha sonra yüzeye yapıştırmak uygun olacaktır.
Bantla kapatılmış alanda 1. resimde fırça banda paralel doğru bir şekilde

Bantla kapatılmış alanda 1. resimde fırça banda paralel doğru bir şekilde, 2.
resimde fırçanın bant yönünde yanlış uygulama şekilleri görülmektedir.
Bantla kapatılmış alanda 1. resimde fırça banda paralel doğru bir şekilde, 2. resimde fırçanın bant yönünde yanlış uygulama şekilleri görülmektedir.
Boyayı karıştırmak için piyasada kullanılan paletlerin yanı sıra cam, plastik veya seramik bir yüzey palet olarak kullanılabilir. Boyayı karıştırmak için paletlerin bölümlerinin yuvarlak olması daha uygundur. Palet içinde kalan fazla boyayı çok bekletmemek şartıyla saklamak için üzerini hava almayacak şekilde bantla kapatmak gerekir. Guaj boya şişeden alındıktan sonra kapağın iç kısmı ve kavanozun boğaz kısmı temiz tutulmalıdır. Kapağı sıkıca kapatıp eğer boya uzun süre saklanacaksa boyanın üzerine dikkatlice biraz su dökmek, kullanmadan önce bu suyu tekrar dikkatlice boşaltmak boyayı uzun süre kullanmak için önemlidir.

UYGULAMA FAALİYETİ-1


Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda guaj boyayı serbest teknikle kullanarak objeleri renklendirebileceksiniz.

Kullanılacak Araç Gereçler


 •  Resim kağıdı (gramajı yüksek)
 •  Resim altlığı
 •  Resim kalemi
 •  Silgi
 •  Doğal veya yapay obje
 •  Guaj boyalar
 •  Fırçalar
 •  Palet
 •  Su kabı
 •  Kağıt havlu


1. Malzemelerinizi hazırlayınız.
2. Objenizi ışığın geliş yönünü göz önüne alarak beyaz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
Objenizin sizden uzaklığına dikkat ediniz. Sizden uzaklığı en fazla bir metre olacak
şekilde objenizi yerleşiriniz.
3. Kâğıdınızı resim altlığına sabitleyiniz.
4. Objenin aksları çiziniz.
5. Objenizin en ve boy oranlarını tespit ederek aksların üzerinde işaretleyiniz.
6. Objenizi kaleminizle fazla bastırmadan çiziniz.Kara kalem desen
Kara kalem desen

7. Objenizin renklerine uygun olarak guaj boya ile palet içinde renklerinizi hazırlayınız.
Boyamaya yukarıdan aşağı yapmanız önerilir.
8. Fonun üst bölümünü serbest fırça darbeleri ile hazırladığınız renk ile boyayınız.
Boyadığınız renk üzerinde ışıklı kısımlar elde etmek için açık ton boya ile efektler yapınız. Koyu bölgelerde koyu renk boya ile derinlik vermek için serbest fırça darbeleri ile boyayınız.

Boyama aşaması-1Boyama aşaması-1
Boyadığınız alanlarda farklı renkler arasında geçiş sağlamak için fırçanızı fazla bastırmadan kaynaştırma yapabilirsiniz
9. Objeniz üzerindeki açık tonları boyayınız.
Boyama aşaması-2Boyama aşaması-2
10. Daha sonra koyu tonlarınızı serbest fırça vuruşlarıyla boyayınız.
Daha önce boyadığınız açık ton ile son boyadığınız rengi fırçanızı temizleyerek birbirine kaynaştırabilirsiniz.
Unutmayınız ki guaj boya su bazlı olduğu için kurusa bile ıslak fırça ile çözülecektir. Fırçanızı çok bastırmamanız tavsiye edilir.
11. Farklı renkleri de objenizi dikkatlice gözlemleyerek boyayınız.
Boyama aşaması 3-4
Boyama aşaması 3-4

12. Objenizin en koyu bölümlerini de boyadıktan sonra isterseniz koyu bir renk ile gölgede kalan kısımlarda farklı kalınlıkta kontur çizgileri uygulayabilirsiniz.
13. Objenin üzerindeki zemini hazırladınız renkle boyayınız. Açık ve koyu renklerle
ışık ve gölge alanlarını serbest fırça vuruşlarıyla ortaya çıkarınız. Boyanın rengini açmak için beyaz renk kullanınız.
14. En son olarak objenizin gölgesini boyayarak çalışmanızı bitiriniz.
Boyama aşaması-5
Boyama aşaması-5

UYGULAMA FAALİYETİ–2

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda guaj boyayı serbest teknikle kullanarak kompozisyonu renklendirebileceksiniz.
Kullanılacak Araç Gereçler
 •  Resim kâğıdı (gramajı yüksek)
 •  Resim altlığı
 •  Resim kalemi
 •  Silgi
 •  Doğal ve yapay ojeler
 •  Guaj boyalar
 •  Fırçalar
 •  Palet
 •  Su kabı
 •  Kâğıt havlu

1. Malzemelerinizi hazırlayınız.
2. Objelerinizi ışığın geliş yönünü göz önüne alarak kompozisyon kurallarını dikkate alarak düzenlemesini yapınız, üzerine yerleştiriniz.
Cansız modellerden çizimler modülü birinci öğrenme faaliyetinde kompozisyon hazırlamada dikkat edilecek noktaları hatırlamak için inceleyebilirsiniz.

3. Kâğıdınızı resim altlığına sabitleyiniz.
4. Objenin akslarını çiziniz.
5. Objenizin en ve boy oranlarını birbiri ile proporsiyonlarının karşılaştırmasını
yaparak tespit ettiğiniz oranları aksların üzerinde işaretleyiniz.
6. Kompozisyonunuzu kaleminizle fazla bastırmadan çiziniz.


desen

Desen7. Kompozisyonunuzda kullanacağınız renkleri guaj boya ile palet içinde hazırlayınız.
Boyamaya yukarıdan aşağı doğru boyamanız önerilir.
8. Arka üst bölümü serbest fırça darbeleri ile hazırladığınız renk ile boyayınız. Boyadığınız renk üzerinde ışıklı kısımlar elde etmek için açık ton boya ile efektler yapınız. Koyu bölgelerde koyu renk boya ile derinlik vermek için serbest fırça darbeleri ile
boyayınız.
Boyadığınız alanlarda farklı renkler arasında geçişi sağlamak için fırçanızı fazla bastırmadan kaynaştırma yapabilirsiniz.
9. Vazonun ve çiçeklerin üzerinde açık alanları boyayınız.
guaj boya desen çalışmaları
Boyama aşaması-1

10. Daha sonra vazo ve çiçeklerdeki koyu tonlarınızı serbest fırça vuruşlarıyla boyayınız.
11. En koyu bölümleri de boyadıktan sonra isterseniz koyu bir renk ile gölgede kalan
kısımlarda farklı kalınlıkta kontur çizgileri uygulayabilirsiniz.
Daha önce boyadığınız açık ton ile son boyadığınız rengi fırçanızı temizleyerek birbirine kaynaştırabilirsiniz.
Unutmayınız ki guaj boya su bazlı olduğu için kurusa bile ıslak fırça ile çözülecektir. Fırçanızı çok bastırmamanız tavsiye edilir.
12. Kontrastlıkları daha belirgin hale getirmek için ışık alan kısımlarda açık tonlar kullanınız( resim nu:1.28 1. aşama).
13. Zemini hazırladığınız renkle boyayınız. Açık ve koyu renklerle ışık ve gölge alanlarını serbest fırça vuruşlarıyla ortaya çıkarınız. Boyanın rengini açmak için beyaz renk kullanınız.
Kısa süreli aralıklarla çalışmanızla modelinizin karşılaştırmasını yapınız. Önce hatalarınızı kendiniz görmeniz (kendi eleştirinizi kendiniz yapmanız) öğrenmenizde daha faydalı olacaktır.
guaj boya tekniklerinden örnekler
Boyama aşaması-2 ve 3

14. Arkadaki elma ve öndeki portakal ile limonun ışık alan bölümlerini açık renk ile boyayınız.
15. Objelerin renk kontrastlarını ortaya çıkarmak için koyu bölgeleri objenize uygun renklerle boyayınız.
16. En son olarak objelerinizin gölgelerini boyayarak çalışmanızı bitiriniz .guaj boya tekniklerinden örnekler guaj boya tekniklerinden örnekler
Boyama aşaması-4 ve 5

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gaye

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında seçilen bir konuda (pul tasarımı, kitap resimleme vb.) eskiz ve taslakları hazırlayabilecek ve seçilen taslağı tekniğe uygun renklendirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 •  Pul örnekleri toplayınız ve kullanılan ölçüleri tespit ediniz.
 •  Pul tasarımlarını konuları yönünden inceleyiniz.
 •  Kompozisyon kuruluşlarını inceleyiniz.
 •  Kullanılan yazı karakterlerini ve ölçülerini inceleyiniz.
 •  İncelemelerinizde notlar alınız ve arkadaşlarınızla tartışınız.


PUL TASARIMI

guaj boya ile pul tasarımı

Guaj boya ile pul tasarımı

Hızla gelişen posta hizmetlerinin gereği olarak pul, bir ülkenin halkını, yaşam tarzını, sanayisini yansıtır. İnsanlar arası iletişimde en büyük tanıtım aracıdır. Bir mesajı, konuyu, şahsı, olayı ya da hizmeti sadece o ülkenin sınırları içinde değil mektubun gönderildiği ülkelerde de tanıtmaktadır. Çok önemli bir görsel mesaj taşıyan ve bir ülkenin kimlik kartı niteliği de taşıyan pul günümüzde bir sanat dalı olmuştur.

Pul örnekleri

Pulun birçok tanımı yapılmıştır:
‘Pul; ön yüzeyi çeşitli renklerle basılmış resim, şekil ve motiflerden oluşan; arka yüzeyi, özel bir zamkla kapalı, etrafında dantel denilen tırnakları olan bazen dantelsiz de olabilen genellikle dikdörtgen, kare, yuvarlak az da olsa üçgen bazen de değişik şekillerde ve farklı ebatlarda olan postada para yerine sürümü bulunan değerli kağıtlar’(Evren Pul Evi, 1983:6)
‘Posta idareleri tarafından alınan posta ücretine veya devlet tarafından alınan damga resmine karşılık posta malzemesine veya bazı evraklara yapıştırılan küçük bir basılı kağıt parçasıdır.’(Türk Ansiklopedisi, 1978:162)

Pulun Tarihçesi

İletişimin insanlık tarihinde çok eskilere dayanmasına karşılık pulun tarihi çok eski değildir. İnsanlar arsında gönderilen paketler, mektupların taşıma ücreti yolların güvensizliği nedeni ile alıcısı tarafından ödenmekte idi. Bu da bazen ücretin yüksek olması yüzünden alıcının postayı kabul etmemesine yol açmaktaydı. Daha sonraları buna çare olarak 1653’te Fransız Parlementer Renouard Villayer taşıma ücretinin önceden ödenmesi usulünü getirmiştir. O dönemde posta pulu yerine ücretin alındığına dair kağıt parçası mektup ya da paketin üzerine yapıştırılıyordu.
İlk posta pulu İngiltere’de posta bakanı Rowland Hill zamanında 6 Mayıs 1840 yılında çıkartılmıştır. Böylelikle posta pulu, gönderme makbuzunun yerini almıştır.

İlk posta pulunun üzerine kraliçe Victoria’nın profilden bir portresi bulunmaktadır. Hollandalı ressam Villiam Mulradi tarafından yapıldığı söylenmektedir.
İlk pul örneği , Villiam Mulradi

İlk pul örneklerinde hükümdar veya devlet büyüklerinin resimleri, pulun taşıdığı değeri gösteren rakamlar, ülkeleri temsil eden figürler bulunmaktadır. İki renkten fazla renk bulunan pulu basan ülke İsviçre’dir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise posta ücreti mektubun ağırlığına ve gideceği mesafeye göre tespit edilmekte ve daha sonra posta müdürü tarafından zarfın üzerine posta damgası basılmakta idi.
İlk özel Türk gazetesini çıkaran dönemin posta nazırı Agah Efendi, 1864 yılında ilk Türk posta pulunu (Tuğralı pul) bastırmıştır. Bu pullar Sultan Abdülaziz devrinde, onun tuğrasının ve ince süslemeli motiflerini taşımaktaydı. Agah efendinin önerisiyle, posta ücreti pul karşılığı olarak alınmaya başlanmıştır.

Tuğralı pullar taş baskı (litografi) olarak beyaz pelüş kağıdına siyah renkte basılmıştır. Sonraları bu pullar süngerle ekolin boyayla renklendirilmiştir.
guaj boya tuğralı pul çalışması
Tuğralı pul

1865’te tuğraların yerine dikey oval zemin üzerine ay yıldız yerleştirilmiş ve ‘Posta-i
Devlet-i Osmaniye’ yazısı kullanılmaya başlanmıştır.


Ay yıldızlı pulAy yıldızlı pul


Osmanlı armalı pul örneği
Osmanlı armalı pul örneği

1892’de pulun çevresi Türk motifleriyle süslenmiş ve Osmanlı arması yerleştirilmiştir.
1913 yılına kadarki dönemde pullarda resim kullanılmamıştır. 1917 Yılında Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun anısına Selimiye Cami’nin resmiyle süslenerek Londra’da bastırılan pul aynı zamanda ilk resimli posta puludur. 1922 yılında Ankara hükümeti kendi adına üzerinde TBMM binasının resmi bulunan ilk pulu bastırmıştır.

Pul Tasarımı

Posta pullarının iletişimde büyük bir rolü olmasının yanı sıra üzerinde taşıdığı grafik unsurları ile o ülkenin toplumunun kültürel yapısını tanıtmak gibi bir görevi de üstlenir. Pul tasarımı görsel bir iletişim sanatıdır ve ilk görevi bir mesajı iletmektir; bu nedenle mesajları doğru ve çekici olarak iletmesinde görev tasarımcıya düşmektedir. Doğru seçilmemiş sembol, resim, yazılar ve renkler izleyicinin konuya ilgisini çekmeyebilir.
Tanıtım amaçlı pul tasarımları
Tanıtım amaçlı pul tasarımları

Pul Tasarımında Dikkat Edilecek Noktalar


Posta işletmelerinin vermiş olduğu konu en ilgi çekici ve sade anlaşılır bir dille ifade edilmelidir.
Tanıtım amaçlı pul tasarımları (öğrenci çalışmaları)
Tanıtım amaçlı pul tasarımları (öğrenci çalışmaları)


Resimlerde daha çok simgesel anlatımlar, objenin stilizeleri anlatımı daha çok güçlendirerek ve dikkat çekecektir.
Pul örnekleri

Pul örnekleri


Pulun ebatları posta işletmelerince belirlenen standartlarda yatay ya da dikey olarak tasarlanır. Genelde 2,6x.,1cm, 2,6x3.6cm, 3.6x5,2cm, 3,5x2,5cm, 3,3x2,8cm vb. ölçülerde hazırlanmaktadır. Tasarım yaparken bu ölçülerin katları en fazla dört katından fazla olmamak üzere hazırlanmalıdır. Pulda resimlerin boyutları büyüdükçe ve küçüldükçe, pul küçüldüğü zaman değer kaybına uğrayacaktır.

Pulu tasarlarken çizgi, ton, renk, doku, biçim, ölçü, yön gibi tasar ilkelerine dikkat edilmelidir.
Ödül almış pullar; Seoul, Korea, 1998 – Özel, Tokyo, Japan, 1998)- Başarı ödülleri
Ödül almış pullar; Seoul, Korea, 1998 – Özel, Tokyo, Japan, 1998- Başarı ödülleri

Renklerin psikolojik, duygusal ve kültürel etkisi göz ardı edilmemeli ve kullanılan renklerin türü evrensel boyutta aynı anlamı içermelidir. Pulların küçüleceği düşünülerek renklerin boyut küçüldüğü zaman ton kaybına uğrayacağı hesaplanmalı ve soluk renk kullanımından kaçınılmalıdır. Daha çok canlı renkler tercih edilmelidir.
guaj boya pul çalışiması
Pul örnekleri
Yazı seçimi ve punto ayarları iyi hesaplanmalı daha çok yuvarlak karakterli yazılar kullanılmalıdır.

Yazı ile resim uyumlu olmalı, kullanılan yazılarda pulun ne amaçla hazırlandığı
belirtilmelidir.

Yazılar; resmi kaplayacak şekilde değil, kompozisyonun boşluklarına yerleştirilmelidir.
pul
Pul örnekleri
Yazılar; okunaklı olmalı harf ve cümle aralarındaki espaslar iyi ayarlanmalı pul küçüldüğü zaman da bile okunabilmelidir.
Figür sayısı az olmalı, illüstrasyonlar veya fotoğraflar da kullanılabilir.

eski pullar tarihi pullanr antika pullar
Pul örnekleri

pulcuPul örnekleri
Kompozisyon; yalın, mesajı kolay anlaşılır göstermeli, kompozisyonda resim ile yazı
ilişkisi iyi kurulmalı, herhangi bir nesnenin küçülmüşü değil pula özgü tasarımlar olmalıdır.
pul tasarımı
Pul tasarımı

Pul üzerinde T.C.(TÜRKİYE CUMHURİYETİ), posta, pulun değeri rakamla, lira ya da kuruş, basım evi adı, basım tarihi, vb. gibi unsurlar yer almalıdır.
pul tasarımı
Pul tasarımı (öğrenci çalışması)

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda guaj boya tekniğinde, kültürel tanıtım amaçlı
2,6 x 4,1cm gerçek pul ölçüsünü 4 kat büyüterek resim kağıdına pul tasarımı yapmış
olacaksınız.

Kullanılacak Araç Gereçler

 •  Resim kağıdı (gramajı yüksek)
 •  Resim altlığı
 •  Resim kalemi
 •  Silgi
 •  Cetvel
 •  Görsel kaynaklar
 •  Guaj boyalar
 •  Fırçalar
 •  Palet
 •  Su kabı
 •  Kağıt havlu


1. Konuyu belirleyiniz.
2. Konuya ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan araştırmalar yapınız.
3. Tasarımınızda kullanacağınız görsel unsurlara karar veriniz.
Çalışmanızda daha çok sembolleştirilmiş, sade, anlaşılır figür ya da objeler kullanınız
4. Yukarıda verilen gerçek pul ölçüsünü 4 kat büyüterek pulun dış hattını ve kenar
dantelli kısmını çiziniz.

Pul tasarımı aşama-1

Çizimlerinizde cetvel veya pergel kullanınız.
5. Pulda resim ve yazının boyutlarını belirleyiniz.

Pul tasarımı aşama-2

6. Resim için eskiz araştırmaları çiziniz.
7. İçinden bir tanesini seçip üzerinde guaj boyayla renk araştırmaları yapınız.
Kullanacağınız renklerin canlı renkler olmasına dikkat ediniz.
8. Resmi dış hatlarını çizdiğiniz pulda resim için kullanacağınız alan temiz olarak çizimini yapınız.
9. Yazı karakterini ve punto ölçülerini belirleyiniz.
Küçüldüğünde harflerin okunaklı olması açısından harf ve cümle aralarındaki espaslara dikkat ediniz.
10. Yazıları pulda yer alacak bölümlere çizimini yapınız.

Pul tasarımı aşama-3

11. Guaj boyada kullanacağınız renkleri paletinizde hazırlayınız.
Boyanızın kıvamını iyi ayarlayınız.
12. Boyanın daha önceki renkli eskizde hazırladığınız renklere uygunluğunu deneme kağıt üzerine sürerek kuruyup doğruluğundan emin olunuz.
13. Çalışmanızı renklendiriniz.

Pul tasarımı aşama-4

Boyama yaparken elinizin altına temiz beyaz bir kağıt koyarak çalışmanızın kirlenmemesine özen gösteriniz..
14. En son yazıları renklendirerek çalışmanızı bitiriniz.

Pul tasarımı aşama-5

15. Çalıştığınız pulu fotokopi ile gerçek boyutunda küçültünüz.
16. Aşağıdaki resimdeki gibi çalışmanızı 25x20cm boyutundaki siyah fon kartonu üzerine yapıştırarak sergilenmeye hazır hale getiriniz.

Pul tasarımı aşama–6


Kaynaklar

 • meb.gov.tr
 • BRYNJOLSON Rhian, Art and İllüstration For The Classroom
 • C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2004 Cilt:28 Nu:2 187-2004.
 • EROĞLU Kadriye, Yayımlanmamış İllüstrasyon Ders Notları, 2007, İstanbul.Bir tür sulu boya cinsinden olan Guaj boya; su kullanılarak inceltilebilen, saydam olmayan ve kapatıcı bir boya türüdür. Su ile eritilmesi yönünden sulu boyaya, renklerin kapatıcı olması yönünden de yağlı boyaya benzer. Guaj boya çalışmalarında renklerin açık tonlarını elde etmek için beyaz boya kullanılır.
Boyalar kağıda sürülüp kuruduktan sonra renk tonları çok az değişir ve matlaşır. Resmi renklendirirken, bu özelliklerini unutmamalıyız.

* Guaj boya çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler:
Resim kağıdı: Kağıt biraz kalın olmalıdır. Kalınlık yapan boyalar kuruduktan sonra kağıdın kırışması ile çatlayıp dökülebilir.
Boyalar: Tüp veya kavanoz içinde satılır.
Fırçalar: Sulu boya fırçalarıyla veya yağlı boya fırçaları ile yapılabilir.
Su kabı: Sulu boya resimde kullanılan ile aynı özellikleri taşıyabilir. 


* Guaj Boya Resim Çalısmalarının Yapılışı:
Guaj boya ile yapılan resimlerde konu önceden kurşun kalemi ile resim kağıdına çizilir.
Sulu boyada olduğu gibi, renkler palete sıkılır ve istenilen renklerin karışımı burada yapılır.
Renk karışımları iki veya üç renkten fazla kullanılmamalıdır.
Zira çok rengin karışımı renk değerlerini azaltır ve grileştirir.
Guaj boyaları inceltirken kıvamını iyi ayarlamak gerekir. Ne çok sulu, ne de çok koyu olmalıdır.
Çalışmalar ilerledikçe bunun kıvamı daha iyi ayarlanacaktır.
Hatalı boyanan kısım kurumadan düzeltilmelidir.
Böyle durumda alttaki boya kurumuşsa temiz bir fırça ile sulandırıp sonra silmeliyiz.
Silinen kısım kuruduktan sonra tekrar boyanmalıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce soracağınız konu ile ilgili olan yayınları okuyunuz...