.

Öne Çıkan Yayın

Boya Fırçaları Çeşitleri ve Kullanımları

Bu konumuzda  fırça çeşitleri ve kullanımlarına yönelik küçük örnekler verdik.  Fırçaların kullanım şekillerini görmek için video...

Pazar, Temmuz 15, 2012

Oya ve Çeşitleri


Oya
siyah-beyaz-boncuk-oyası-öreneği

Oya ve çeşitleri

Boncuk oyaları
Boncuk oyaları, ipek, pamuk ve sentetik ipliklerden boncuk kullanılarak yapılmaktadır.
Tığ ve iğne ile yapılan oyaların uçlarına çeşitli boncukların geçirilmesi suretiyle meydana gelmektedir.İşçiliğine ve işlendikleri araçlara göre değişik adlar almaktadır.Anadolu'da en çok rastlanan ve kullanılan oya çeşididir.


Filkete Oyaları

filkete
Filkete oyalarının malzemesi de genellikle pamuk ipliğidir.Ancak son örneklerinin sentetik iplerden yapıldığı görülmektedir.Bir filketenin iki sapına iplikler geçirilip tığ ile orta kısmından bağlanarak işlenmektedir.Filketenin enine göre meydana gelen bu örgülerin kenarlarına tırtıl, boncuk veya pul geçirilerek yapılan örnekleri de bulunmaktadır.Dikilecek kısım ayrıca zincir çekilerek hazırlanmaktadır.
İğne Oyaları

igne-oyasi-yemeni
Dünya literatürüne "Türk Danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır.İğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir.

İğne oyasının ortaya çıkıp gelişmesinde en büyük etken, Anadolu'nun İpek Yolu üzerinde olması ve ipek üretimi yapılmasıdır.Küçük iğnelerle düğümlenmek suretiyle yapılan oyaların, düğümler sıkıştırıldıkça örgü gözleri de küçülmektedir.İğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır.

igne-oyasi

Tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekli sarmasında, önce kumaşa batırılan iğnenin üstüne ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesiyle bir halka oluşturulur.İlmekler belli aralarla tekrar edilerek zürafa adı verilen birinci sıra tamamlanır.Dönüş sırasında aynı ilmek soldan sağa doğru yönlendirilen halka içinden geçirilerek yapılmaktadır.

İğne oyası kursu ismek'te birçok merkezde ücretsiz olarak verilmektedir.

 Eğitim verilen kurs merkezlerini göster Koza Oya


Koza Oyaları

Koza oyalarının malzemeleri koza parçalarıyla ipektir.Oyanın esas motifleri kozalarla yapılmaktadır, sonra da iğne veya tığ ile örülmüş kısımlara eklenmektedir.Bazen kullanılan kozalar muhtelif renklerle boyanmaktadır. İşçiliği iğne oyaları kadar zor ve zaman almaktadır.Kumaş Artığı Oyaları

Kumaş Artığı Oya
İnce şerit şeklinde olan bu oyalar, atkı ve çözgüsü olduğu için bu ismi almaktadır. Diğer örgülerden gerek teknik ve gerekse oyaların özel biçiminden dolayı farklıdır.İsminden başka oya ile alakası olmayan dokuma oyalar ekseriye üç renkli ipliklerle işlenmektedir.

Mekik Oyaları

Mekik Oyası
Mekik oyalarının malzemeleri de tığ oyalarında kullanılanlarla aynıdır.Belli uzunlukta bir ipliğe, istenen motifin şekline göre mekikteki iplikler halkalanarak işlenmektedir.Yapımı iğne oyalarından daha kolay, tığ oyalarından daha zordur.Tekniği hacimli motiflerin örülmesine elverişli olmadığı için iğne ve tığ oyaları kadar çeşitleri bulunmamaktadır.


Mum Oyaları

Mum Oyaları

Koza ve yün oyalarıyla aynı tekniktedir, motifler renkli mumlarla hazırlanmaktadır.Isıdan ve fazla el değmesinden dolayı bozuldukları için çeşitlerine ulaşılamamaktadır.Gelin başlarında en güzel örneklerine rastlanmaktadır.
Tığ oyaları

Tığ oyası
Tığ oyalarında daha çok pamuk ipliği kullanılmakta ise de son zamanlarda sentetik ipliklerin tercih edildiği görülmektedir. Tığlarla zincirlenerek örülmektedir.İplikle bir ilmek (halka) oluşturulmakta sonra tığa sarılan iplik bu ilmeğin içinden geçirilerek çekilmektedir.

Zincirden oluşan ilmekler, sıralar biçiminde üst üste örülerek motifler oluşturulmaktadır.Bazı örneklerde ilmeklerin araları ve içi farklı sayı ve dolama çeşitleri ile boş bırakılmakta veya doldurulmaktadır.Böylece boş ilmekler ve dolu yüzeyler yanı sıra farklı atlamalar ve değişik boyutta deliklerle değişik motifler oluşturulmaktadır.

Tığ oyası kursu ismek'te ücretsiz olarak verilmektedir.
 Eğitim verilen kurs merkezlerini göster yünden-yapılan-oya
Yün Oyaları
Malzemeleri genellikle yün, çok kere pamuk ipliğidir.Koza oyaları gibi oyanın bir kısmı iğne veya tığ ile örülmektedir.Yünlerden yapılmış motifler iğne veya tığ ile işlenmiş kısma dikilerek meydana getirilmektedir.Motiflere göre istenen şeklin verilmesi için zamk, kitre veya bunların yerini tutan yapıştırıcı bir madde ile ıslatılarak şekillendirilmektedir.


Hesap işi

Hesap işi her zaman iftihar edeceğimiz milli bir işimizdir. Hesap işi ipliği sayılabilen

hesab işi
kumaşlar üzerine ve sayılarak işlenir. Hesap işinde çekme ve kesme ajurların yer aldığı görülür
Hesap İşi’nde uygulanan teknikler
a)Hesap işi antikası
b)İnce sarma
c)Susma
d)İğneye sim geçirme
e)Hasır iğne
f)Civankaşı
g)Balık sırtı
h)Düz hesap iğnesi
i)Verev hesap iğnesi
j)Ciğerdeldi
Hesap İşi Yaparken Dikkat Edilecek Esaslar
1-İpliğin tarazlanmaması
2-Desenin Türk işi karakteri taşıması
3-Seri renklerden faydalanılması
4-Simli yerlere kızgın ütü basılmamasıÇin iğnesi

Çin iğnesi desenin yüzeyini tamamen kapatan renkli bir işlemedir. Renkli ipliklerin
çin-iğnesi-modeli
birbirinin içine girerek kaynaştığı ve düz bir yüzey meydana getirdiği için desen boyanmış hissini verir.
İsminden de anlaşıldığı gibi Çin iğnesi ilk defa Çin’de yapılmıştır. Çinliler kendi dokudukları atlas kumaşlar üzerine işleme yapmışlardır. Desen için günlük yaşantılarından tabiattan ve efsanelerden yararlanmışlardır. Çin iğnesinin diğer bir adı da iğne boyasıdır. Sık ve düzgü dokunuşlu bütün kumaşlar üzerine uygulanabilir. Örneğin : Sira saten krep saten tafta kadife organze gibi.


çin-iğnesi-seccade-modeli

Çin İğnesi Çeşitleri

1Düz Çin İğnesi : Tek renk ipekle çalışılır. Fazla renk katılmaz.
2-Gölgeli Çin İğnesi : Pek çok rengin bir arada kullanılması ile yapılır. Asıl Çin iğnesi budur.
3-Fanaaai Çin İğnesi : Desenin bazı yerlerine gölge verilerek yapılır. Yardımcı olarak
sap işi makine dikişi gölge işi tohum işi kullanılır.
Çin İğnesi Yapımında Dikkat Edilecek Teknik Esaslar
1-Kumaş ve iplik kalınlıklarının orantılı olması
2- İğne yerlerinin belli olmaması
3-Renklerin kaynaşması
4-İnce ve uzun iğneyle çalışılması
5-İğnenin yatık batırılması
6-Hep aynı yönde yapılması
7-İpliğin tarazlanmaması
8-Desenin dar yerinden geniş tarafına doğru çalışılması
9-İpliklerin kısalı ve uzunlu atılması
10-Alt ve üstünün bir olması
11-Atılan ipliklerin yan yana gelmesi. Üst üste veya aralıklı olmaması
12-Atılan iplik uzunluklarının 05 cm’ yi geçmemesi

Antep işi

Antep işi iplikleri sayılarak ve belli motif özellikleri dikkate alınıp kumaşın en ve boy
ipliklerinin kesilerek çeşitli ajurların işlendiği ve motif kenarlarının susmalarla zenginleştirildiği bir tekniktir.
Antep işinde ajurlar yapılmadan önce hesap işi antikası sarma yapılarak ipliklerin atması engellenir. Ajur özelliğine göre fon bir kes bir bırak iki kes bir bırak şeklinde hazırlanabilir.
Antep işi tekniğinde desen sayılarak kumaşa geçirilir. Deseni kumaşa geçirme çok önemlidir ve direct işlemenin kalitesini etkilemektedir. Eğer desen kumaşa geçirilirken hata yapılırsa fonun kesiminde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilir.
İplikleri kesilerek hazırlanan fonlar;
1-Mercimek ajuru
2-Örümcek ajuru
3-Kartopu ajuru
4-Ciğerdeldi
5-Cemelyan ajuru
a)Çitime
b)Badem Ajuru teknikleriyle yapılır.
Ajur dışında kalan kısımlar çeşitli susmalar ile süslenir. Desenler genellikle sayarak kumaşa geçirilir. Antep işi giyim süslemeleri dekoratif ürünler oda ve yatak takımları gibi pek çok ürünlerde kullanılır.

İsmek 6 ayrı merkezde Antep işi derslerini ücretsin vermektedir.Maraş işi

Maraş İşi (Dival İşi)
Bu nakış türü Maraş ilimizde yoğun bir şekilde yapıldığından dolayı Maraş işi adını almıştır.
Dival işi sim-sırma işi mukavva işi bastırma gibi isimlerle de anılır.
Maraş iş tersi ile yüzü farklı görüntüde olan tek yüzlü bir işlemedir. Desen işleme ve kabartma kartonları çiriş ile hazırlanan deseni kartondan özel bıçağı ile oyulan ve kumaşa yapıştırılan daha sonra kartona gerilerek cülde adı verilen özel aaagâhta üstten çok katlı sim yada sırma ile alttan mumlanmış iplikle karşılıklı tutturularak yapılan bir işleme tekniğidir.
Maraş işinde kullanılan teknikler
a)Sarma
1.Düz sarma
2.Verev sarma
3.Yarmalı sarma
4.Kabartma sarma
5.Delikli sarma
b)Pesent
1.Düz pesent
2.Verev pesent
c)Balık sırtı
d)Hasır iğne
e)Aplike
f)Taç (kenar çalışması)
Maraş işinin uygulandığı alanlar;
Önceleri evrak çantası cüz kesesi kahve ibriği torbası nihaleler terlik pabuç yatak örtüleri bindallılar gelinlikler perdeler divan örtüsü vb. eşyalarda kullanılırdı. Günümüzde ise oda takımların masa örtüleri panolar kırlentler sehpa takımları kutular seccadeler yatak örtüleri albüm kapakları gibi ürünlerde; dış giyim de gece ve abiye kıyafetlerde fanaaai kıyafetlerde; iç giyimde gecelik sabahlık vb. ; çanta fular etol ayakkabı terlik broş küpe kemer mendil şal gibi giyim aksesuarlarında kullanılmaktadır.


SİM SIRMA BİNDALLI (MARAŞ İŞİ)

Genel Bilgi ve Gelişim Evreleri:

Sim sırma tek yüzlü bir işlemedir. Desenin altı özel olarak hazırlanan karton ile kabartılıp yedi kat sırma desen üzerinden atlatılarak kenarlarda iplik ile karşılıklı tutturulur.

Aynı işlem yan yana uygulanarak işlenir. İşleme tekniği araç ve gereçleri diğer işlemelerden farklıdır.

Bu işleme Maraş ilimizde yapıldığı için Maraş işi adını almıştır. Maraş’ta halk arasında sırma işi olarak adlandırılır.

Araştırmalara ve Maraş’ta bu işi yapan ustaların verdikleri bilgiye göre Maraş işi XVI. yy da ülkemize Arap Yarımadasından geçmiştir. O tarihten beri yerleşmiş, benimsenmiş ve geliştirilerek bünyemize uydurulmuş, milli işimiz haline getirilmiştir.

Bugün Maraş’ta bu işlemeyi sanat haline getiren 4-5 usta vardır. Bu ustaların yaptığı işlemeler şaheserdir. Mesleklerini oğullarına öğreterek devam ettireceklerini söylemektedirler.

Sim sırma ilk zamanlar Çukurova beylerinin binici takım ve başlıklarına gümüş sırmalarla işlenirdi. Daha sonraları Maraş, Antep ve Kilis’te erkeklerin kullandıkları fesleri süslemiştir. XVIII. yy da silah kılıflarında, palaskalarda, kemer ve erkek yeleklerinde görülür. Zamanla halk tarafından öğrenilmiş ve zengin ailelerin kızlarına çeyizler hazırlanmıştır. Örneğin: yatak örtüsü, sedir örtüsü, seccade, bohça ve gelinlik.

Folklor ekibi kıyafetlerinde kullanılarak zamanımıza kadar gelmiştir.

Son yıllarda, milli işimiz olarak benimsediğimiz Maraş işini daha fazla geliştirilip, yaymak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seminerler düzenlenmektedir.

Maraş Kız Entitüsünde, Ankara ve İstanbul Olgunlaşma Enstütilerinde özel olarak kurulan atölyelerde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu güzel işlemeye olan rağbet daha fazla yayılacağını göstermektedir.Sim sırma işinde sırası ile aşağıdaki işlemler uygulanır. Bu işlemler birbirinin tamamlayıcısı olduğu için sırasını değiştirmemek yerinde olur.


l- Sim sırma işinde desen kağıdı hazırlama,
2- Sim sırma işinde graf kağıdı (çimento torbası kağıdı) hazırlama
3- Sim sırma işinde deseni teyelleme,
4- Sim sırma işinde deseni oyma,
5- Sim sırma işinde deseni kumaşa yapıştırma,
6- Sim sırma işinde kumaşı işlemeye hazırlama,
7- Sim sırma işinde hazırlanan kumaşın tezgaha sıkıştırılması,
8- Sim veya sırma ile Maraş işi yapma,
9- Sim sırma işini gri mukavvadan temizleme,
10- Kabartma kartonu hazırlama,
11- Sim sırmada pesent iğnesini yapma,
12- Sim sırmada verev pesent iğnesini yapma,
13- Sim sırmada hasır iğnesini yapma,

11-12-13 numaralı işlemler desene uygun olarak düz iğnesi ile beraber veya başlı başına işlenir.

Sim sırma sarı ve gümüş rengi sırma, sim ile işlendiği gibi motiflerin tamamı veya bir kısmı koton ve ipliklerle de işlenir.

İşlenen motif zenginleştirmek için gerektiğinde boncuk, pul, straz çeşitli taş ve toplar kullanılır.

Uygulandığı Yerler: Gelin elbiseleri, hırka, sabahlık, tuvalet, fantezi elbiseler, dekoratif eşyalar, kemer iğne, yüzük, gözlük ve tarak şaseleri, ayakkabı, terliktir.

Kullanılan Kumaşlar: Sire saten, kadife, organza, şifon, çeşitli ipekli kumaşlardır. İnce kumaşlar üzerine işlenirken, altı organza veya astarlık kumaşlarla duble edilir.

Kullanılan İplikler: Altın ve gümüş sırma, sim, ipek, keten ve pamuk ipliklerdir.
Sırmaları desen kenarlarında tutturmak üzere çamaşır ipeği kullanılır. Çamaşır ipeği, işlenecek kumaşın renginde olmalıdır. Çamaşır ipeği iki kat yapılarak mumlanır. Temiz bir bezle fazla mumları silinerek kullanılır.

Kullanılan araç ve gereçler: Çiriş, Möhlüke (keski) biley taşı, makas, küçük tezgah, büyük tezgah, askı, makaralık (çağ), çıkrık, sırma, bal mumu.

Desen İçin Faydalanılan Kaynaklar: Çeşitli model ve mecmualar, yapılmış örnekler, geometrik şekiller, beyaz işi desenleri.


SİM SIRMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK TEKNİK ESASLAR


1- İpliğin tek veya çift olarak mumlanması,
2- Desenin sert bir kurşun kalemle çizilmesi,
3- Sırmayı tutturmada çamaşır ipeği kullanılması,
4- Tutturma ipliğinin işleme esnasında dibinden tutulup çekilmesi.
5- Desen keski ile oyulurken oyma işlemine desenin ortasından başlaması (kaymaması için) keserken rahatlıkla görülebilmesi için desenin kendinize doğru bakması.
6- Möhlükenin tahta kısmının sağ avuçla iyice kavranması, sağ elin işaret parmağının keskinin ucu ile birlikte kartona değdirilmesi.
7- Möhlükenin ucunun kağıda batırılıp çıkarılarak ve itilerek kesme işleminin yapılması,
8- Keskinin ucu kaymıyorsa ucuna sabun sürülmesi,
9- Kartonları keski ile keserken altına iki kat gri mukavva veya tahta konulması.
10- Keskinin ara ara biley taşı ile bileylenmesi.
11- Bizle iğnenin karşılaştırılması.
12- Bizle iğnenin sağ el ile birlikte tutulması.
13- Deseni beyaz kartona yapıştıran çirişin sulu olması,
14- Sarı kartonun altına sürülen çirişin koyu olması,
15- Sırmanın dolaşmaması için büyük makaralardan küçük makaralara çıkrık ile sarılması,
16- İşleme yapılırken sırmaların yan yana gelmesi ve yerine oturması.


Sim Sırma (Maraş İşi) Video 1. Bölüm


Sim Sırma (Maraş İşi) Video 2. Bölüm

Sim Sırma (Maraş İşi) Video 3. Bölüm 


Ajur

İplik çekilerek yada kesilerek yapılan bir nakış türüdür. İplikleri çekilerek yapılan ajura
“çekme ajur” iplikleri kesilerek yapılan ajura ise “kesme ajur” denilmektedir. Çekme ajur: Kumaşın bir tarafındaki iplikleri çekilir. Çekilmeyen iplikler çeşitli kotonlarla grup grup bağlanarak şekil verilir. Çekme ajurlar başlı başına kullanılabildiği gibi değişik tekniklerle birlikte de kullanılabilen çok zarif ve dekoratif bir nakış türüdür. Kesme ajur: Kumaşın bir tarafındaki iplikler desene uygun olarak gruplar halinde kesilir. Diğer taraftaki iplikler tamamen kesilir ve çekilir. Ortada kalan iplikler kotonlarla şekillendirilir. Bu arada motife uygun iplikler atılarak üzeri sarılır. Günümüzde kullanılan ajurlar: a)İplik çekme ajurlar b)Ara ajurlar c)Düğümlü ajurlar

Antika

Genellikle temizleme tekniği olarak kullanılan antika süsleme olarak da kullanılmaktadır.
Antika Osmanlı el işi işleme
Antika işleme ipi ile kumaş ipliklerini üçe yada dörder bağlanması ile meydana gelen iğne teknikleridir. İplikleri çekilerek yapılır. Antika kumaşın enine yapıldığı zaman en iplikleri boyuna yapıldığı zaman boy iplikleri çekilir. Çekilen ipliklerin genişliği 3 mm.yi geçmemelidir. Günümüzde kullanılan antika çeşitleri: a)Düz antika (tek taraflı antika) b)Karşılıklı antika c)Zikzak antika d)Fanaaai antika Kasnak İşi (Suzeni) Geniş ve büyükçe bir tahta kasnağa gerilen kumaş üzerine tığ ile yapılan zincir işi tekniğine “kasnak işi” denir. Bir adı da suzeni’dir. Kasnak işi kolay yapılışı ve gösterişli bir işleme oluşu nedeniyle çok rağbet görmüştür. Kasnak işi bir İslam-Türk İşleme tarzıdır. İlk önce Türkistan ve Kafkasya’da Türklerin yaşadığı bölgelerde görülmüştür. Kasnak iş sık dokumalı bütün kumaşlara çizgili ve kareli yerli dokumalara uygulanır. Sofra ve çay takımları çeşitli örtüler oda takımları elbise sabahlık seccade vb.. ürünlerde kullanılır. kullanılır. Kasnak işi teknikleri: 1-İğne ile kasnak iş (İlme) 2-Kasnakta tığ ile yapılan 3-Makine ile işlenen kasnak işi

Aplike

Düz yada desenli bir kumaştan kesilmiş motifleri veya parçayı başka bir kumaşın üzerine değişik iğne teknikleri yardımı ile tutturma yapıştırma kapama tatbik etmektir. İlk çağlardan beri yapılan aplike tekniğinin günümüzde de sevilerek uygulandığı görülmektedir. Aplike tekniği uygulanırken iki tip kumaş kullanılır: 1-Fon kumaşı: İşlemenin zeminini oluşturan asıl kumaştır.
2-Aplike (Kapama) kumaşı: Fon kumaşı üzerine çeşitli iğne teknikleri ile tutturulan kumaştır. Aplike tekniği üç değişik yöntemle uygulanmaktadır:
Aplike nakış
1-Kapalı Aplike (Kapama aplike)
2-Açık aplike (Düz aplike) 3-Enkrüste Aplike (Araya geçirme) Aplike kumaşını tutturmada sıkça kullanılan iğne teknikleri a)Sarma b)Paris puanı c)Fanaaai çin iğnesi d)Kıvırarak Paris puanı f)Blonya iğnesi e) Kordon g) Türk ajuru h) Rişliyö Yabancı Nakışlar 1-Basit Nakış İğneleri a)Düz iğneler b)İlmikli iğneler c)Zincir iğneleri d)Düğümlü iğneler e)Karışık iğneler 2-Goblen a)Düz goblen b)Verev goblen c)Kanaviçe yapma(tek iğnesi) d)Kanaviçenin çift iğnesini yapma 3-Tül İşi Tülün deliklerine koton ipliğinin motife uygun olarak gezdirilmesi veya atılması il yapılır. Keten tül ipek tül ve naylon tül üzerine uygulanır. Giyim süslemeleriçeşitli örtüler oda takımları benzeri ürünlerde kullanılır. Tül işi üç farklı teknikle yapılır.

Beyaz iş

Beyaz İş (Sarma) Klasik bir işleme tarzı ola beyaz iş nakışın temelini oluşturur. Çok kullanışlı bir işleme
tarzıdır. Önceleri beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle işlenmekteydi. Bu gün renkli kotonlarla renkli kumaşlar üzerine tatbik edilmektedir. Çeşitli örtüler çay- yemek takımları iç ve dış giyim süslemeleri vs.. de kullanılır. Beyaz iş pürüzsüz bütün kumaşlar üzerine yapılabilir. Keten poplin opel patiska cinsi pamuklular; saten tafta birman gibi ipekliler. Beyaz işi teknkleri: a)İnce sarma b)Sarma dolgusu c)Puan d)Yarma dolgu e)Rişliyö f)Ciğerdeldi g)Kolber

Marka

Marka (Monogram) Marka birkaç harfin birleşmesinden meydana gelen şekillerdir. Marka aynı zamanda bir süsleme sanatıdır. Sık dokunuşlu pürüzsüz bütün kumaşlar üzerine uygulanabilir. Marka işi ve ve giyim eşyaları üzerine(yatak takımları şase mendil gömlek bluz eşarp) işlendiğ gibi eşya sandıklarına herhangi bir müessesenin özel bir simgesi olarak sanat eserleri üzerine imza yerine kullanılır. Markalar çiziliş tekniklerine göre 4 kısma ayrılır: 1-Düz çizgili markalar 2-Tırnaklı markalar 3-Japon tarzı markalar 4-Fanaaai markalar

İngiliz danteli

İngiliz Danteli (Dantel Anglez) a)İngiliz danteli şeridi örme(tığ ile) b)Yassı İngiliz danteli şeridi örme c)Elle şerit örme Biritler PİKOLAR İngiliz Danteli Ajurları
File File a)Dikdörtgen file b)Yuvarlak file

Elişi-Nakış teknikleri

El Nakışında Desen Geçirme Teknikleri İşlemede deseni kumaşa geçirme, işlemenin güzel ve kaliteli olmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Kumaşa düzgün olarak geçirilmeyen bir desenin düzgün bir şekilde işlenmesi mümkün değildir. Deseni, kumaş cinsi ve işleme tekniği göz önüne alınarak değişik teknikler yardımı ile kumaşa geçirmek mümkündür. İşlemede kullanılan desen geçirme teknikleri şu şekilde sıralanabilir: 1)Deseni çizerek kumaşa geçirme a)Deseni kumaş üzerine koyarak çizmek b)Deseni kumaş altına koyarak çizmek 2)Deseni delerek kumaşa geçirmek 3)Deseni kopya kağıdı ile kumaşa geçirmek 4)Deseni sayarak kumaşa geçirmek 5)Deseni teyelleyerek kumaşa geçirmek 6)Deseni ütüleyerek kumaşa geçirmek 7)Deseni oyarak kumaşa geçirmek Kenar Temizleme Teknikleri 1-Köşe yapma 2-Baskı dikişi ile 3-Antikalı baslı ile 4-Saçak bırakarak 5-Saçak bükerek 6-Basit saçak ile 7- Püskül yapma 8-Makrome yapma 9-Rişliyö yapma 10-Aplike yapma 11-İğne oyası yapma 12-Dantel Yapma 13-Firkete oyası yapma 14-Basit nakış iğneleri yaparak 15-Hazır bant ve harçlardan yararlanılarak 16-Mekik oyası dikerek 17-Makine nakışı ile Kumaş Germe Teknikleri 1-Gergef ile germe: Büyük motifli işleme parçaları veya birden fazla kişinin aynı anda aynı işte çalışması gereken durumlarda tercih edilir. 2-Kasnak ile Germe: İşlemelerde daha rahat ve düzgün bir işleme olanağı sağlar. 3-Kâğıt ile germe: Küçük işlem motifleri ile kumaşsız yada az kumaş kullanılan işlemelerde tercih edilir. (Dantel Anglez vb..) 
El işi örgü bebek battaniye modeli

0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce soracağınız konu ile ilgili olan yayınları okuyunuz...