.

Öne Çıkan Yayın

Boya Fırçaları Çeşitleri ve Kullanımları

Bu konumuzda  fırça çeşitleri ve kullanımlarına yönelik küçük örnekler verdik.  Fırçaların kullanım şekillerini görmek için video...

Cumartesi, Mayıs 08, 2021

Othello Sendromu

Kişinin Neden Olmaksızın Aşırı Kıskançlık Durumu: Othello Sendromu


Othello sendromu ismini ünlü sanatçı Shakespeare'in Othello ismindeki sanat eserinden alan ve aşırı  kıskançlık ile karakterize olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık derecesindeki kıskançlık kişinin hayat arkadaşını başta elinden yitirme korkusu ile başlar ve aşırı kıskanma derecesine kadar ilerler. 

Hasta  kişinin kıskandığı kişi toplum tarafından kabul görmüş hiçbir eylemi yerine getirmediği halde hasta kişi  kafasında çeşitli senaryolar kurar ve hayat arkadaşının kendini aldatması gibi düşüncelere girer. Othello  sendromu genellikle altta yatan hiçbir psikolojik rahatsızlığı olmayan erkeklerde görülmektedir. Bu hastalık o kadar şiddetli seviyelere gelmektedir ki hastalar hastalığı kabullenmeyebilir ve ilişkinin ayrılmaya gidebildiği gibi günümüzde artan eş cinayetlerine de yol açabilir. 

Kıskançlık günümüzde  neredeyse her insanda bulunan içgüdüsel bir dürtüdür. Bu durum kişinin kendine ait olmayan bir şeyi başkasının da  ulaşmasına engel olma ile karşımıza çıkmaktadır. Ancak othello sendromu hastalığında bu kıskançlık en üst seviyelere kadar ilerler ve bir hastalık olarak ele alınır. Normal kıskançlık ve othello sendromundaki kıskançlık farklı ölçülerde görüldüğü için genellikle birbirinden kolay bir şekilde fark edilmektedir. Othello sendromunda kişi kıskandığı kişinin hayatını dar edecek şekilde kıskançlık göstermektedir. 

Othello sendromunda hastalar kendilerinin hasta olduğunu kabul etmezler. Bundan dolayı çoğu vakada doktor kontrolünü ve tedaviyi reddetmektedir. Bu da insanın doğası gereği bulunan kıskançlık duygusunun daha ileri ve daha şiddetli bir hale gelmesine neden olur.

Othello Sendromunun Belirtileri Nelerdir ?

Othello sendromunun bilinen en belirgin özelliği kişinin hayat arkadaşını aşırı bir şekilde  kıskanmasıdır. Bu noktada hastalığın tanısının konulması için normal kıskançlık belirtilerinin göz önünde  bulundurulup kişinin kıskançlık şiddetinin belirlenmesi gerekmektedir. İşte othello sendromunda görülen belirti ve bulgular;


  1.  Othello sendromu hastaları birlikte olduğu kişileri diğer insanlardan aşırı bir şekilde kıskanır, yaşamını kısıtlar ve hatta aynı cinsiyetteki arkadaşlarından bile uzak tutmaya çalışır. İlerleyen zamanlarda eve hapsetme gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir.
  2.  Hastalar hayat arkadaşlarının kendisini aldattığını düşünürler. Partnerin üstünde saç, telefonunda şifre, eve geç gelme, telefona cevap vermeme gibi durumlarda aldatılmanın kanıtı olarak görürler.
  3.  Othello sendromuna sahip olan hastalar partnerinden ayrıldıklarında kendi hayatının kötüleşeceğini düşünürler.
  4.  Hastalar partnerlerine karşı aşırı derecede hakaret ederler
  5.  İlerleyen vakalarda partnere karşı şiddet de uygulayabilirler.

Othello Sendromunun Nedenleri Nelerdir ?

Othello sendromu hakkında birçok detay bilinse nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak https://www.uzmandoktor.net uzmanları, kişideki özgüven eksikliğinin bu durum için büyük bir risk oluşturduğunu düşünmektedirler. Özgüven de yaşam boyunca çeşitli nedenlere bağlı olarak artıp azalabildiği için birçok faktör othello sendromuna neden olabilmektedir.

Othello sendromunda da diğer birçok psikolojik hastalıkta olduğu gibi çocukluk yıllarda yaşanan travmalar büyük bir öneme sahiptir. Çocukken ailesi tarafından aşırı bir şekilde korunan ve kollanan çocuklar büyüdüklerine othello sendromuna yakalabilirler. Çocuklar güven eksikliği ile büyüdükleri için ilerde hayat arkadaşlarına karşı da nasıl davranacaklarını kestiremezler.

Bu nedenlerin yanı sıra alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı ve altta yan psikolojik hastalıklar da othello sendromu açısından risk oluşturmaktadır.Othello Sendromunun Tedavisi Nasıldır ?

Othello sendromu teşhisi kolay bir şekilde konulmaktadır. Çünkü bu hastalıkta görülen kıskançlığın seviyesi ve çiftin dile getirdikleri normal kıskançlık ile farklılık göstermektedir. Hastalığın kesin tanısı konulsa bile çoğu hasta tedaviyi kabullenmediği için iyileşme gecikmektedir. Bunun için hasta ve doktor arasında bir güven ilişkisi oluşmalı, gerekirse tedaviye çift halinde katılmaları gerekmektedir.

 Othello sendromunda tedavinin başında altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekmektedir. Altta yatan neden belirlendikten sonra öncelikle bu nedenlerin kaldırılmasına yönelik planlamalar yapılır. 

Birçok psikolojik hastalıkta olduğu gibi othello sendromunda da en çok başvurulan tedavi yöntemi bilişsel davranışçı terapidir. Bu tedavi yönteminde kişinin hastalık ile tanışması, bulguların farkına varması ve kıskançlık ile nasıl başa çıkılacağı hakkında hastalar bilgilendirilir. Bu sayede kişinin duygu ve düşünceleri değiştirilerek bilişsel açıdan yeniden düzenlenmesi sağlanır. 

Othello sendromunda bilişsel davranışçı terapiler tek başına uygulanabildiği gibi çiftler halinde de uygulanabilmektedir. Çift halinde alınan terapiler bireysel terapilere oranla daha çok başarı sağlamaktadır. 

Othello sendromunda bilişsel davranışçı terapinin yanı sıra ortaya çıkan belirtileri hafifletmek amacıyla pimozid, klozapin ve olanzapin gibi psikiyatrik hastalıklar da kullanılabilmektedir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce soracağınız konu ile ilgili olan yayınları okuyunuz...