.

Öne Çıkan Yayın

Boya Fırçaları Çeşitleri ve Kullanımları

Bu konumuzda  fırça çeşitleri ve kullanımlarına yönelik küçük örnekler verdik.  Fırçaların kullanım şekillerini görmek için video...

Salı, Eylül 08, 2015

Plastik sanatlar

 Plastik sanatlar


Plastik sanatlar, kalıplanabilen veya şekil verilebilen (plastik niteliğe sahip) boya, kil, alçı gibi malzemelerin  uygulanmasıyla oluşturulan resim, heykel, çizim, vb. sanat dallarının tümüne verilen genel addır.
Bu kavram günümüzde görsel kültür olarak da kullanılmaktadır.

Hartmann'a göre sanat dalları dörde ayrılır;

  1. Grafik
  2. Yazı sanatı
  3. Resim
  4. Heykel "Heykeller hakkında açıklama: Tarihi çok eski zamanlara kadar uzanan heykelciliğin ortaya çıkışı hakkında bilinenler; Bir zamanlar insanlar tablo üzerine resim yapmayı keşfetmeden önce bir takım kavimler, hükümdarlarını gelecek nesiller unutmasın diye onların suretlerini taşları yontarak heykellerini yapmışlar. Sonradan gelen cahil insanlar da bunlara ilah diye tapmışlardır. Putperestliğin ortaya çıkışı da böylelikle başlamış oldu.  Bu yüzden İslam dini Heykel sanatını hoş görmez. Yapılmasını onaylamaz. Hatta İnsan suretinde resim yapmakta aynı Heykel de olduğu gibi yasaktır."Hartmann, resmi plastik sanatlardan ayrı tutmuştur. Bunun nedeni, resmin iki boyutlu olmasıdır. Plastik sanatlar ise üç boyutludur. Bir sanatı plastik olarak kabul edebilmek için onun her cephesinden seyredilebilir olması gerekir. Sanat nesnesi olarak kabul edilen objenin sağından, solundan, önünden, arkasından, üstünden, altından bakılabilmeli. Eskilerin deyimiyle temaşa edilebilmeli. Bu açıdan baktığımızda resim, fotoğraf, grafik, hat, minyatür, tezhip, vb sanatlar plastik sanatlar içersine girmez. Daha doğru bir ifadeyle de, islam dünyasında plastik sanatlar yoktur. Bugün Türkiye'de plastik sanatlar ifadesinin kullanılması bir zorlamadır. Bu ayrım, İslam ve Hıristiyan toplumların dünyaya bakış açılarından kaynaklanmaktadır.

Prof. M. Zahit Büyükişleyen
Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı

Plastik Sanatlar Bölümü, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, farklı sanat alanlarını bir bölüm altında birleştiren, bu özelliğiyle de sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.

Bölümün öngörüşü; sanatsal yapıcılıkta düşünsel gelişiminin, bireysel yeteneklerin gelişiminin ve çalışma yönünde bir özdisiplin oluşmasının sanat eğitiminin temeli olduğu yönündedir. Bu bağlamda eğitim programı bir yandan öğrencinin düşünsel gelişimiyle sanatsal değerleri sorgulayıp yapıcılığını teşvik edecek ve heyecanlarını artıracak şekilde özgürlük ortamı sağlarken diğer yandan yoğun uygulama çalışmaları ile özdisiplini geliştirmeyi hedefler. Bu eğitim anlayışı çerçevesinde, kredili sistemin esnek ders programları ile, Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri ile çift anadal, yandal ve seçmeli ders alarak bölümümüzde eğitim gören öğrenciler, kendi ilgi alanlarına yönelik olarak belli konularda yoğunlaşır ve eğitimlerini yönlendirirler. Geniş atelye olanakları, çağdaş düzeyde yürütülen eğitim anlayışı ve sağlanan sergileme olanakları ile öğrencilerin bütünsel bir sanat ortamı içerisinde yetişmeleri sağlanmaktadır.

Temel sanat eğitiminin ardından bölüm derslerinin ikinci yılında resim, heykel, seramik, özgünbaskı ve duvar resmi atölyelerinde tekniklerle tanışmayı amaçlayan bir eğitim programı uygulanır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise öğrenci bu alanlardan ilgi duyduğu herhangi birinde eğitimini yoğunlaştırabilir. Mezuniyet projesi, öğrencinin, eğitim süresince oluşturduğu birkimi yansıtan, özgün sanatsal kimliğini ortaya koyan bir sunum halinde olacaktır. Bu projenin değerlendirmesi bölümün danışman eğitmenlerinden oluşan bir jüri tarafından yapılır ve ayrıca alanında önde gelen sanatçıların katılması sağlanır.

Plastik Sanatlar Bölümün'nde dört yıllık eğitim verilmektedir.0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce soracağınız konu ile ilgili olan yayınları okuyunuz...