.

Öne Çıkan Yayın

Boya Fırçaları Çeşitleri ve Kullanımları

Bu konumuzda  fırça çeşitleri ve kullanımlarına yönelik küçük örnekler verdik.  Fırçaların kullanım şekillerini görmek için video...

Cumartesi, Eylül 19, 2015

Hattı-ahşap


 Hattı-ahşapHat sanatına dair eserlerinin özenle seçilmiş ahşap zemin üzerine uygulandığı bir sanat  dalıdır.
Bu sanatı icra edenlere da Nahhat denilmektedir. Aynı zamanda hem hattat hem hakkak olan sanatçılarda vardır. Evliya Çelebi ve Ahmed Şemseddin Karahisari buna çok iyi bir örnektir.

Evliya Çelebi’nin Zarnata’da Hünkâr Camii’nde yazdığı kitabe ile ilgili olarak Seyahatname’de şöyle söyler:

“Zarnata’da ve Hünkâr Camii’nin mihrabı üzre mermerde Karahisari tarzı müzehheb hatt ile mihrab ayetini ve minber üzre Kelimei Tevhid ism-i celâllerin ve bâlâda tahrir olunan şikeste beste ve güfte tarihlerimermer üzre hakîr yazup hakkâki sikke-i mermerde kazup kala kapuları üzre koyup nice yüz gûne âsârı acîbeler edüp hakirin inşa ettirdiği tekyeme dükkânları vakf edüp tekyeyi gûya nûr etdim”. (1)

Ahmet Şemseddin Karahisari’nin hattatlığı yanında hakkaklığının delili de Şemseddin Sami’nin Kamus-ul Âlam’ adlı ansiklopedik sözlüğünde ve Sicill-i Osmani’de bulunmaktadır. Buna göre: Karahisari, Südlüce’de Çafer Abad Tekke’si haziresinde yatmaktadır. Karahisari sağlığında iken mezar taşını kendisi yazmış, tarih kısmını ise boş bırakmıştır. Tarihi ise, Karahisari’nin vefatından sonra öğrencisi Hüseyin Çelebi yazmıştır.

Naht eserlerinin de geçmişten günümüze önemli temsilcileri olmuştur.

Kaynak:


  1. Mehmet Tütüncü, Yedikıta Dergisi, Evliye Çelebi’nin Bilinmeyen El Yazısı, Nisan 2011,s.20
  2. Sicill-i Osmani (Osmanlı Ünlüleri) Eski Yazıdan Yeni Yazıya Çeviren Mehmet SÜREYYA, Kültür Bakanlığı Ve Tarih Vakfı’nın ortak yayını Cilt 2, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30, İSTANBUL, 1996
  3. Şemseddin Sami, Kamus-ul Alam (Osmanlıca)
0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce soracağınız konu ile ilgili olan yayınları okuyunuz...