.

Öne Çıkan Yayın

Boya Fırçaları Çeşitleri ve Kullanımları

Bu konumuzda  fırça çeşitleri ve kullanımlarına yönelik küçük örnekler verdik.  Fırçaların kullanım şekillerini görmek için video...

Çarşamba, Kasım 07, 2012

İllere Göre Geleneksel El SanatlarımızBaşta halk eğitimi merkezleri olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlar geleneksel el sanatları alanında eğitim, araştırma, derleme, arşiv ve dokümantasyon faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Ülkemiz, geleneksel sanatlar bakımından zengin bir mirasa sahiptir. Çeşitli nedenlerle bu önemli mirasın bir bölümü unutulmuş/kaybolmuş, bir bölümü unutulmaya yüz tutmuştur.

Son yıllarda bu sanatların araştırılması, gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması yönündeki çabalarda önemli bir artış gözlenmektedir. Bakanlığımıza bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumları bu yönde eğitim çalışmaları yapan kurumların başında gelmektedir.Yürütülen çalışmalara kaynak teşkil edecek rehber bir materyale sürekli ihtiyaç duyulmaktadır Bu ihtiyacın karşılanması yönünde çeşitli kurumlarca farklı amaçlara yönelik olarak farklı dönemlerde bir takım çalışmalar gerçekleşmiştir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Halk eğitimi merkezleri ve diğer eğitim kurumlarının geleneksel el sanatları adı altında düzenlemiş oldukları faaliyetlerde yararlanılması ve daha çok, hangi sanatların geleneksel olduğuna dair belirleyici bir kaynak oluşturulması amacıyla illerde geniş bir çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda illerde komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlarda, yörede usta ve sanatkârlıkları kabul görmüş kişiler başta olmak üzere bu konuyla ilgili tüm yönetici, uzman, akademisyen vb. görevliler yer almıştır.

Çalışma sonucunda ülke düzeyinde belirlenen geleneksel el sanatlarımızın isimleri bu kitapta toplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın, bu alanda eğitim faaliyeti düzenleyen kurumlar başta olmak üzere ilgilenen tüm kişilere katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir

Geleneksel el sanatları, bir ülkenin kültür seviyesinin aynasıdır ve o ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı belgelerini temsil etmektedir. Geleneksel Türk el sanatlarının, yüzyıllardır büyük çeşitlilik içinde insanlarımızın duygularını, sanatsal beğenilerini aktarma aracı olduğu bilinmektedir. Bir kültür unsuru olan geleneksel el sanatları, toplumun yaşam seviyesini, zekâsını, üretildikleri dönemin özelliklerini diğer bir deyişle, toplumların tarihini yansıtmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşabilen geleneksel el sanatları; toplumun yapısına göre oluşmuş, yöresel özellikler gösteren, etnografik değerler taşıyan, çoğu sanatsal boyutta ve işlevsel olan, halk tarafından üretilen, kullanılan, alınıp satılan, bugün üretimi gelir getirebilen ürünlerdir.

Bir yörenin, kuşaktan kuşağa aktarılmaya değer sosyal yaşam tarzlarının ve simgelerinin yanı sıra maddi kültür unsurlarının da taşınması gerekir. İnsanlarımıza her türlü ilim, teknoloji ve diğer bilgilerin verilmesinin yanı sıra kendi kültürüne ve tarihi geçmişine karşı saygılı, bilinçli ve koruyucu bir nesil oluşturmak, onlara bu yönde gereken eğitimin verilmesi ile de sağlanabilmektedir.

Günümüzde Türkiye’nin hemen her ilinde ve ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezleri’nde sürdürülen geleneksel el sanatları programlarına ışık tutması beklenen bu çalışmanın eğitim faaliyetlerinde dikkate alınması, yörelerinde var olan veya üretimi azalan geleneksel el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularına ağırlık verilerek boş iş gücünün değerlendirilmesine katkıda bulunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması önemli görülmektedir.

Halk eğitimi merkezlerinde ve alandan tespit edilen bilgiler doğrultusunda; geleneksel el sanatları ustaları, Türk Süsleme Sanatları ve halk eğitim merkezleri eğitim programları ile usta öğreticilerine ilişkin bilgiler, çizelgeler halinde alfabetik sıra dikkate alınarak aşağıda verilmiştir:

0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen soru sormadan önce soracağınız konu ile ilgili olan yayınları okuyunuz...