Ahşap Yakma Sanatı

Ahşap Yakma Sanatı

Topkapi Sarayi Kubbealti 1996 


Ahşap yakma nedir? Bir resmin ahşap üzerine
transfer edilerek,
gölgelendirme tekniği ile yakılan ağaca ahşap süsleme adı verilir.

Ahşap yakmada, proje resminin tespiti, bir projenin hazırlanması, yakma el makinesi,
 yakma ahşap boya, bitirme malzemeleri kullanılar yapılır.  

Ahşap Yakma Nasıl Yapılır?
Proje için kullanılacak resim karbon kağıdı ile ahşap üzerine transfer edilir. Koyu gölgeli yerler el ile tespit edilir. Yakma el makinesi ile yakma uygulamasına başlanır ve ilk olarak kalemin yan kenarı kullanılır. Keskin kenarlı uç ile sınırlar yakılması tekniği uygulanır.

Tanımı:
Pyrogravure (yakma resim) tekniği, ahşap veya diğer elverişli malzeme yüzeylerinin kızgın
 metal kalemlerle yakılarak çeşitli motiflerle bezenmesi işleminde kullanılan bir dekoratif sanat tekniği olarak tanınmıştır. Ancak zaman içinde resim sanatında da kullanılmaya başlanmasıyla birlikte; klasik siyah-beyaz resim tekniği tarzında, “sepya-beyaz” resim tekniği olarak gelişmiş ve plastik sanatlar alanında yerini almaya hazır, çağdaş bir resim tekniği haline gelmiştir.

Dekoratif (bezeme) amaçlı kullanımı :
Pyrogravure tekniği dekoratif amaçlı olarak antik çağlardan itibaren özellikle ahşap ve deri 
eşyaların bezeme işlemlerinde kullanılmıştır.Günümüzde bu tekniği dekoratif amaçlarla kullanan muhtelif ülkelere mensup sanatçıların çalışmaları aşağıdaki adreste, dünyaca ünlü pyrogravure sanatlar yazarı ve uzmanı Bn. Kathleen Menéndez (A.B.D.) tarafından kurulmuş olan, dünyanın en çok tanınan ve en saygın Pyrogravure Sanatlar E-Müzesinde (E-Museum of Pyrographic Art) izlenebilir.

Pyrogravure resim tekniği son yıllarda birçok 
ülkede yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de hemen hemen hiç bilinmeyen bu tekniğin dünyada giderek artan bir şekilde gördüğü ilgi, gelecekte popüler bir resim tekniği olacağına ilişkin görüşlerimizi kuvvetlendirmektedir.

Pyrogravure ressamlarının bir kısmı bu tekniği kendi saf ve orjinal haliyle; sadece ahşap yanığı renk tonları ile uygularken, bir kısmı da muhtelif boyalarla renklendirme yaparak karışık teknik tarzında uygulamaktadır.İsmek kurslarında Ahşap Boyama ve Vernikleme ve Ahşap Şekillendirmeci
dersleri verilmekte. Bur derslerde alt konu olarak belki ahşap yakma sanatına değiniyorlardır. Emin değilim. Araştırınız...
ZAFER ÖNGÜN